Ochrana dětí

Chraňte své děti a držte je mimo dosah webových stránek pro dospělé

Náš server se snaží chránit děti před explicitním materiálem a dalším nevhodným obsahem. 


Prvním krokem pro ochranu rodiny, je nainstalování softwaru pro rodičovskou kontrolu na váš počítač. Některé z nejznámějších a respektovaných softwaru pro rodičovskou ochranu jsou CyberPatrol nebo Net Nanny které poskytují filtrování obsahu jako součást své základní služby. Informujte se u svého poskytovatele internetu, jestli podporuje tuto službu.

Tyto softwary poskytují rodičovskou ochranu tím, že zamezují přístup na určité webové stránky nebo obsah webových stránek. Po zakoupení softwaru pro rodičovskou ochranu již základní funkce obsahuje seznam webových stránek, které jsou nevhodné pro děti. Pravidelná aktualizace softwaru zaručuje automatické přidávání nových stránek, které by mohli být pro vaše děti nevhodné.

Dalším způsobem, jak blokovat nevhodný obsah, je na základě klíčových slov, které zadáte do zakoupeného softwaru. Například slovo „sex“ a jiné. Tento software nepodporuje blokaci pouze erotických stránek, ale může blokovat například stránky s materiály obsahující slova jako tabák, drogy, alkohol, násilí, rasismus nebo cokoli jiného.

V případě, že vlastníte pouze jeden počítač, který užívají všichni členové rodiny včetně dětí, můžete také v tomto softwaru nastavit časový zámek podle hodin. Například na dobu, kdy jste v práci nebo nemáte sami přístup k počítači, nebo nejste schopni kontrolovat práci vašich dětí na internetu. Blokaci stránek můžete také nastavit pomocí hesla, bez kterého se na tématické stránky nedostanete.

Dalším důležitým faktorem při ochraně dětí před nevhodným obsahem na internetu je s dětmi o těchto věcech mluvit a varovat je před možným nebezpečím.

Na konec neopomeneme na některé důležité body související s internetem pro vaše děti:

Vysvětlete svým dětem, že nemají nikomu na internetu poskytovat své osobní informace nebo informace o rodině.

Vysvětlete svým dětem, že se na internetu může každý vydávat za někoho jiného než doopravdy je.  Je snadné si změnit své jméno, věk či pohlaví ve snaze přiblížit se k dětem.

Snažte se své děti naučit, že setkání se s novými kamarády, které si našli na internetu, by neměli absolvovat bez doprovodu dospělého.

Snažte se svým dětem vysvětlit, že nemají dávat své fotografie cizím lidem. Pokud po dítěti někdo bude chtít důvěrné informace či fotografie, mělo by rychle odejít a o takové věci vás informovat.


Dejte svým dětem najevo, že pokud narazí na něco škodlivého nebo nebezpečného, mohou vám o tom říci a nemusejí se bát, že budete naštvaní nebo jim vynadáte.


Doporučené webové stránky se softwarem pro ochranu dětí před nevhodným obsahem:

NetNenny   www.netnanny.com

CyberPatrol  www.cyberpatrol.com

Safety Surf  www.sefetysurf.com

Internet Safety Information  http://kids.getnetwise.org